Jardí

Esteu aquí

El passat dia 8 de juny del 2017 es va inaugurar el nostre jardí demostració coincidint amb les jornades del Viridalia.

El jardí pretén ser un catàleg en tres dimensions, per tal que els nostres clients puguin veure el desenvolupament definitiu de les plantes que comercialitzem, i també puguin agafar idees de com distribuir-les en els seus jardins.

Es tracta d’un jardí sense reg, només s’ha fet un reg d’implementació durant les primeres 12 – 14 setmanes, i posteriorment es reguen aquelles espècies que en algun moment de l’any requereixen algun reg per tal d’afavorir-ne el seu aspecte.

Pretén ser un jardí viu, amb la incorporació de nius d’insectes i d’ocells. A l’hora que ens servirà per experimentar amb noves espècies de plantes provinents de zones mediterrànies del món.

Us convidem a tots vosaltres a visitar-lo freqüentment per tal de poder observar els canvis que va presentant al transcurs de les diferents estacions de l’any.